Print
Welkom bij het NWLI

Het Nederlands Woning Label Instituut, het NWLI, valideert energielabelbewijzen van erkend deskundigen en ziet erop toe dat elk energielabelbewijs uniform en volgens duidelijk richtlijnen is opgesteld.
Hiermee is er een garantie voor overheid, intermediairs en woningeigenaren dat ze heldere, objectieve en betrouwbare energielabelbewijs rapportages ontvangen. Bij het NWLI aangesloten zijn alleen EPA adviseurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen kennis en kwaliteit van deze adviseurs gaat een stuk verder dan die van de erkend deskundige. NWLI kiest ervoor om zo de kwaliteit te waarborgen. De kwaliteit en de kennis van de aangesloten adviseurs worden beoordeeld aan de hand van audits.

De wijzigingen in de wetgeving per 1 januari 2015 maken een extra validatie op de kwaliteit van adviseur en energielabelbewijs nog eens extra relevant. Uiteraard is het NWLI hierop vooruitlopend al enkel maanden bezig hun structuur en de processen van de aangesloten partners hierop aan te passen.

Inleiding

De kwaliteit van het energielabel is een voortdurend punt van aandacht. De maximale betrouwbaarheid van het label is een terechte voorwaarde voor de woningeigenaar en de woningkoper. Mede omdat het een instrument is wat mee telt in een aankoopbeslissing. Een aantal leidende partijen binnen de branche hebben daarom in overleg met elkaar, een concept uitgewerkt voor borging van de kwaliteit van het labelbewijs en de labelbewijsopnames. Het NWLI heeft als doel iedere geleverde bewijsrapportage te valideren en zowel aan de input- als outputzijde structurele verbeteringen te realiseren. Dit betreft het volledige proces van zowel de intake, de opname alsook het resultaat, de rapportage.

'Image not found'